Description

►Etil alkol içerir.

►İstenilen sıklıkta kullanılabilir.

►Alman DERMATEST laboratuvarında dermatolojik olarak test edilmiştir.

►EN 1500 norm ve EN 12791 norma göre test edilmiştir.

►Hijyenik el dezenfeksiyonu 30 saniye

►Cerrahi el dezenfeksiyonu 3 dakika

►VRE, MRSA, A.baumannii gibi dirençli bakterilere karşı etkilidir.

Actodermanol®, alkol bazlı el ve cilt antiseptiğidir. Hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonu için sık kullanıma uygun formüle edilmiştir. Alerjik reaksiyona sebep olmaz. Kokusu keskin ve rahatsız edici değildir. Aldehit, fenol, hidrojen peroksit ve yıkama maddeleri ile birleştiğinde inaktif hale geçebilecek klorheksidin ve benzeri maddeler içermez.

Kullanım Alanı: Hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonunda, ameliyatlar, eksizyonlar ve ponksiyonlardan önce cilt antisepsisi için, eldivenler giyilmeden önce ve çıkarıldıktan sonra, hastanın sağlam derisi ile temas sonrası (nabız, tansiyon ölçümü, fizik muayene), hasta bakımı sırasında, ellerin kirli bölgeden temiz bölgeye taşınmasında, nötropenik ve immünsüpresif hastalarla temastan önce, izolasyon odasında bulunan hastalarla temastan önce ve sonra, invaziv girişimlerde, eldiven giymeden önce ve sonra, özellikle iş yükünün, hasta sayısının yoğun olduğu ünitelerde, hasta başlarına kolay ulaşılabilecek şekilde yerleştirilen dispenserlerle, intramüsküler ve intravenöz enjeksiyonlardan önce cilt antisepsisi için kullanılır. Halk sağlığı alanında kullanıma uygundur.

Kullanıcı: Sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları, gıda sektöründe ve üretim alanında çalışanlar, ilaç sanayisinde ve üretim alanında çalışanlar, bakımevi ve huzurevinde çalışanlar, evde bakım hizmeti verenler,  kuaförler, güzellik merkezleri, bankacılar v.b. kişiler tarafından kullanılmalıdır.

Kimyasal Bileşim: 100 g içeriği:

65,9 g Etanol (p V/V), yumuşatıcı (Lanolin), yardımcı maddeler

Mikrobiyolojik Aktivite: Bakterisid (Mycobacterium terrae, VRE, MRSA, A.baumannii), fungusid ve

virüsid (HBV/HCV, HIV, Adeno, Vaccinia vb.) etkilidir.