Description

Volümetrik sistem ile çalışan hemodiyaliz cihazlarında termokimyasal dezenfeksiyon ve dekalsifikasyon için kullanılır. Solüsyon 1/25 oranında RO su ile cihazların oranlama yöntemi ile seyreltilir. Dezenfektan, hemodiyaliz cihazındaki dezenfeksiyon pipeti ile otomatik olarak emilir. Dezenfeksiyon ve dekalsifikasyon için 2. Programı kullanınız. Dekalsifikasyon için 1. programı kullanınız. Entegre dezenfeksiyon programı olmayan cihazlar için, dezenfeksiyon sonrasında RO su ile kapalı sistem yıkaması yaptırılır.

Mikrobiyolojik Aktivite

56 °C’ nin üzerinde bakterisid, hepatovirüsid (B.C.D.), virüsid (HIV) ve fungisid etkilidir. Özellikler: Kalsiyum karbonatı parçalar ve kan kalıntılarını uzaklaştırır. 37 °C’ de kalsiyum karbonatı parçalar ve uzaklaştırır. Ürünün pH değeri 1-5’ dir. Tek aşamada hem dezenfeksiyon hem de dekalsifikasyon sağlar. Biyolojik olarak 0 parçalanabilir ve toksik değildir. Renk ve koku maddeleri içermez. 0 çevre dostu bidonlarda ambalajlanmıştır.

Kimyasal Bileşim:

100 g içeriği: 22,5 g Sitrik asit monohidrat, laktik asit, malik asit