Description

Kendiliğinden etkili hızlı dezenfekte etme özelliğine sahip aldehitli konsantre dezenfeksiyon solusyonudur. Tüm tıbbi ve cerrahi aletlerin, ısıya dayanıklı ve dayanıksız malzemelerin sporosid etkili dezenfeksiyonu için önerilir. Manuel ve ultrason cihazlarında kullanılır.

Kimyasal Bileşim

100 g içeriği: 2,5 g Glutaraldehyd, 9,6 g Glyoxal, 8 g Dodecyldimethylammoniumchlorid

Bilirkişi raporlarına göre

Bakterisid (Tbc dahil), Fungusid, virus inaktive eden, (HBV/HCV, HIV, Rota, Papova, SARS, Vaccinnia, Polio, Adeno) %1 – 60, % 1,5 – 30, % 2 – 15 dk.