Description

Sporosidal etkili, Yüksek Düzey Tıbbi Alet ve Endeskop Dezenfektanı

Actosed PA Powder cerrahi aletler ve tıbbi cihazların güvenli ve hızlı sterilizasyonu için çok yönlü kullanılabilen bir üründür. Toz formdadır. Actosed PA Powder tıbbi cihazlar ve endoskoplar için çok hızlı ve son derece etkili bir dezenfektandır. Hidrojen Peroksit ve Perasetik Asit vasıtasıyla derhal proteinleri okside ederek etki gösterir. Bu etki mekanizması materyale zarar vermez.Actosed PA Powder kullanıcılar, hastalar ve çevre için güvenlidir. Aldehit, fenol ve kuaterner amonyum türevleri içermez. Her türlü materyal ile uyumludur. Korozyon önleyiciler sayesinde anti-korozif etkiye sahiptir. Farklı su sertlik derecelerinde etkilidir. Actosed PA Powder, tıbbi ve cerrahi aletler, MIC cerrahi aletleri dahil, endoskoplar, anestezi malzemeleri ile, ısıya dayanıklı ve dayanıksız malzemelerin manuel olarak dezenfeksiyonuna uygundur. Endoskop yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinde kullanılır.

Kullanım Alanı

Actosed PA Powder’ı çeşme suyu ile dolu küvete ekleyiniz. Tozun tamamı çözünene ve net, şeffaf, gök mavimsi bir çözelti oluşana dek karıştırınız. Aletleri kullanımdan hemen sonra demonte ederek yerleştiriniz. Solüsyonun tüm aletleri kaplamasına dikkat ediniz. 10 dakika etki süresince bekleyiniz. Tüm aletleri solüsyondan çıkarınız ve durulayıp kurulayınız. Hazırlanan solüsyonun kullanım süresi 24 saattir, sonrasında mutlaka yenileyiniz. 1 ölçek 32,4 g (2 litre su)’a eşdeğerdir. Kullanım Konsantrasyonu; % 1,62 1 Litre su 16,2 g Actosed PA Powder 5 Litre su 81,0 g Actosed PA Powder

Kimyasal Bileşim

100 g içeriği: 30-50 g Sodyum Perkarbonat, Tetra Asetil Etilen diamin, Korozyon İnhibitörleri ve Yardımcı Maddeler

Uyarılar-Önlemler

Actosed PA Powder biyolojik olarak parçalanabilir. Ürün sulandırılıp tamamen çözünmesi sağlandığı zaman endoskoplarda kullanılabilir. Actosed PA Powder okside edicidir, yangına sebep olabilir. Alkali maddeler ile temasından kaçınılmalıdır. Koruyucu eldiven ve kıyafet kullanılmalıdır. Ciltte tahrişe neden olabilir. Solüsyonun cilt ve gözle temasından sakının. Ciltle teması halinde derhal bol su ile yıkayın. Koruyucu kıyafet giyiniz. İçmeyiniz! Çözeltinin içine alüminyum parçaları koymayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve orijinal ambalajında muhafaza ediniz. Raf ömrü oda sıcaklığında 3 yıldır. Ambalajı açılmış ürünü 6 hafta sürede kullanın. Kullanmadan önce kullanım talimatlarını okuyunuz. Zehirlenme durumunda “Ulusal Zehir Merkezi” UZEM in 114 nolu telefonunu arayınız.