Description

Medikal ve tıbbi cihaz yüzeylerinde hızlı dezenfeksiyon için kullanılan alkol bazlı üründür. Kullanıma hazırdır. Aldehit ve fenol içermez. Etanol, propanol ve kuaterner amonyum kombinasyonu bazlı olup kullanılan malzeme üzerinde renk solması veya boyaması yapmaz. Hoş ve taze kokuludur.

Kullanım Alanı

ACTOSEPT® AF new, hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan her yerde kullanılır;

• Ameliyathane masa, lamba ve demirbaşları

• Taşıma araçları; acil yardım otoları, sedyeler ve ambulanslar

• Diş hekimliği cihaz ve aletleri; frez uçları, aeretör başlıkları vs.

• Hemşire deskleri, masa ve sandalyeler

• Pansuman arabaları

• Doktor ve diş doktorlarının muayenehanelerinde hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan alanlar

• Hastabaşı monitörler

• Sıklıkla el ve cilt temasının olduğu alanlar; klozet, lavabo, musluk, kapı kolu vb.

• Hasta bakım ünitelerindeki büro malzemeleri

• Serum askısı, hasta yatağı kenarları

• Mikroskopların el ve cilt teması olan alanlarında

• Hasta cildi ile temas eden tıbbi aletler; steteskop, derece, tansiyon aleti, otoskop, oftalmaskop gibi

Kullanım Şekli

30 cm. mesafeden yüzey ve nesneleri tamamını kaplayıncaya kadar püskürtünüz. Etki etmesi için etki süresince bekleyiniz. Kuru ve temiz bir bez yardımıyla tek harekette uzaktan yakına temizden kirliye dogru siliniz.

Kullanım Konsantrasyonu

KULLANIMA HAZIRDIR, SEYRELTMEYİNİZ!

Kimyasal Bileşim

100 g içeriği: 50 g Ethanol, 10 g 2-Propanol, 0,05 g Didecyldimethylammoniumpropionat

Mikrobiyolojik Aktivite

ACTOSEPT® AF new’nin etkisi:

Virüsid (HBV/HCV, HIV, Rota, Papova, SARS, Vaccinia, Polio, Adeno) Bakterisid Tbc. Dahil, Gram (-) Gram ( ) Fungusid, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Enterococcus hirae , Candida albicans, Staphylococcus aureus

 Uyarılar / Önlemler

Biyolojik olarak parçalanabilir. Yanıcıdır! Açık aleve püskürtmeyiniz. Sıcak yüzeylere püskürtmeden önce yüzeyin soğumasını bekleyiniz. İçmeyiniz! Solüsyon ile göz temasını önleyiniz. Alkole hassas yüzeylere püskürtmeyiniz. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve orijinal ambalajında muhafaza ediniz. El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. Zehirlenme durumlarında gerektiğinde “Ulusal Zehir Merkezinin” ücretsiz 114 no’lu telefonunu arayınız.